Laatste nieuws

Cliëntervaringsonderzoek

Eind vorig jaar hebben Zorgbelang en ZorgfocuZ een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De bewoners gaven ons een 7,9 ten opzichte van een 7,8 in 2015. Een mooie score. Het onderzoek bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. In het kwantitatieve gedeelte zijn cliënten bevraagd aan de hand van een vragenlijst.

Verhuizing Jeugd- en Gezinsteam

Het Jeugd- en Gezinsteam is opgegaan in wijkteam Zuidoost. Per vandaag kunt u met al uw vragen terecht bij dit wijkteam. Locatie: Raaigras 28. Telefoon: 058-3030406.

Agenda