Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Cliëntervaringsonderzoek

Voor Amaryllis is het belangrijk om te weten hoe cliënten de kwaliteit van de wijkteams ervaren en in hoeverre de werkwijze van Amaryllis aansluit bij de behoeften en wensen van de cliënten. Aan de hand van deze informatie wil Amaryllis bepalen waar mogelijk verbeterpunten liggen om de missie te verwezenlijken.

Cliëntervaringsonderzoek