Nieuws

Persbericht: meer oog voor gezondheid in de wijk
02 jun

Persbericht: meer oog voor gezondheid in de wijk

Persbericht Meer oog voor gezondheid in de wijk Nieuwe vorm van wijkverpleging vindt aansluiting binnen sociale wijkteams Sinds anderhalve maand bundelen de wijkgerichte verpleegkundigen (S1) van Palet en Thuiszorg het Friese Land de krachten met de sociale wijkteams van de Coöperatie Amaryllis in Leeuwarden. In de samenwerking wordt ingezet op signalering en preventie én wordt […]

Lees verder
Persbericht: Maatwerk aan de keukentafel
05 mrt

Persbericht: Maatwerk aan de keukentafel

Maatwerk aan de keukentafel Individueel herbeoordelingsgesprek biedt kansen voor sociale wijkteams én inwoners gemeente Leeuwarden De Gemeente Leeuwarden heeft de Coöperatie Amaryllis opdracht gegeven om ruim 5000 herbeoordelingsgesprekken op het gebied van WMO, AWBZ en Jeugdzorg te voeren. De Coöperatie Amaryllis is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de centrale toegang tot de basisondersteuning, geleverd […]

Lees verder
Grote opkomst Sociale Markt
30 jan

Grote opkomst Sociale Markt

Op 29 januari 2015 organiseerde de Coöperatie Amaryllis de Sociale Markt voor alle gecontracteerde zorgaanbieders binnen de Gemeente Leeuwarden. Doel bij de bijeenkomst was gecontracteerde aanbieders de mogelijkheid te geven om hun aanbod te presenteren aan de sociale wijkteams in de Gemeente Leeuwarden. Over zes zalen werden ruim 74 pitches verdeeld. In iedere zaal was […]

Lees verder
Informatiebijeenkomst wijk- en dorpspartners 16 december
16 dec

Informatiebijeenkomst wijk- en dorpspartners 16 december

Op 16 december organiseerde de Coöperatie Amaryllis een informatieve bijeenkomst voor potentiële samenwerkingspartners. Uw reactie op de bijeenkomst kunt u onder dit bericht kwijt. – Wat vond u van de bijeenkomst? – Welke mogelijkheden ziet u in de samenwerking met de Coöperatie? – Heeft u ideeën over het lidmaatschap die u al kwijt wilt? Wij horen […]

Lees verder
Mienskipssoarch dorpenteam Leeuwarden over naar Coöperatie Amaryllis
11 dec

Mienskipssoarch dorpenteam Leeuwarden over naar Coöperatie Amaryllis

Persbericht Mienskipssoarch — ALDEBOARN – In de dorpen Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeente Leeuwarden uitgevoerd door het dorpenteam van Stichting Mienskipssoarch. Het afgelopen jaar is het dorpenteam uitgegroeid tot een volwaardig team, welke werkt volgens de Mienskipssoarch methode: eenvoudig als het kan […]

Lees verder
Coöperatie Amaryllis sluit alliantie-akkoord met zorgcoöperaties
16 nov

Coöperatie Amaryllis sluit alliantie-akkoord met zorgcoöperaties

Op 17 november j.l. heeft de Coöperatie Amaryllis een alliantie-akkoord gesloten met de zorgcoöperaties in de wijken Achter de Hoven en Huizum-West. Met het alliantie-akkoord hebben de organisaties een samenwerking bevestigd in de wijken. De wijkzorgcoöperatie en de sociale wijkteams zullen nauw samenwerken. Samen streven de partijen  naar toegankelijke zorg en ondersteuning vanuit de nulde-lijn […]

Lees verder
Wat vond u van de bijeenkomst op 21 oktober?
20 okt

Wat vond u van de bijeenkomst op 21 oktober?

Op 21 oktober 2014 organiseerde de Coöperatie Amaryllis een informatieve bijeenkomst voor potentiële samenwerkingspartners. Uw reactie op de bijeenkomst kunt u onder dit bericht kwijt. – Wat vond u van de bijeenkomst? – Welke mogelijkheden ziet u in de samenwerking met de Coöperatie? – Heeft u ideeën over het lidmaatschap die u al kwijt wilt? […]

Lees verder
LWD Voor Elkaar
19 okt

LWD Voor Elkaar

Op 1 januari 2015 zijn gemeenten in Leeuwarden verantwoordelijk voor de taken op het gebied van Jeugdzorg, WMO en de participatiewet. Wat gaat er allemaal veranderen? Waar heeft de inwoner straks nog recht op? De campagne LWD Voor Elkaar richt zich op alle inwoners van de wijken en dorpen binnen in de Gemeente Leeuwarden. De […]

Lees verder
Onderzoek vormgeving sociale wijkteams
17 okt

Onderzoek vormgeving sociale wijkteams

De drie decentralisaties komen er in rap tempo aan.  De Coöperatie Amaryllis is samen met de Gemeente Leeuwarden druk bezig om de drie decentralisaties zo goed mogelijk in te voeren. De sociale wijkteams worden zo goed mogelijk voorbereid op de taken die er op 1 januari a.s. bij komen. Omrop Fryslân sprak met Mirjam Oude […]

Lees verder