De Coöperatie Amaryllis wordt van onderop gevoed door de sociale wijkteams. De organisatie speelt in op de wensen en behoeften die vanuit de wijken worden verzameld. Op basis van deze gegevens en op basis van de kennis en ervaring die vanuit de sociale wijkteams wordt opgedaan wordt waar mogelijk het beleid bijgesteld.

De Coöperatie Amaryllis bestaat uit:

  • Coöperatieleden
  • 9 Sociale Wijkteams, waaronder het Jeugd- en Gezinsteam en het Dorpenteam.
  • Raad van Toezicht
  • Algemeen directeur-bestuurder
  • Programmamanager
  • Faciliterende staf met daarin: p&o adviseur, beleidsadviseur, communicatieadviseur, juridisch adviseur, administratief medewerker, managementassistent, stafmedewerker

Gevelbord Amaryllis Doelestraat