Amaryllis wordt van onderop gevoed door de sociale wijkteams. De organisatie speelt in op de wensen en behoeften die vanuit de wijken worden verzameld. Op basis van deze gegevens en op basis van de kennis en ervaring die vanuit de sociale wijkteams wordt opgedaan wordt waar mogelijk het beleid bijgesteld.

Amaryllis bestaat uit:

  • 8 sociale wijkteams, waaronder twee Dorpenteams
  • Raad van Toezicht
  • Directeur-bestuurder
  • Manager
  • Faciliterende staf met daarin: p&o adviseur, beleidsadviseur, 2 stafmedewerkers

Gevelbord Amaryllis Doelestraat