Samen doen wat nodig is om kwetsbare inwoners van de gemeente Leeuwarden in staat te stellen om hun leven op een zinvolle manier te laten leven in verbinding met hun omgeving. Dat is waar de Coöperatie Amaryllis voor staat. Door de inzet van acht sociale wijkteams (inclusief twee Dorpenteams) in de gemeente Leeuwarden brengen wij hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat we het belang van de bewoner centraal stellen. We nemen de vraag niet uit handen maar stimuleren de zelfredzaamheid van de bewoner en zetten in op samenwerking binnen het sociale netwerk.

Samen met bewoners, netwerkpartners dragen we zorg voor goede ondersteuning aan bewoners die ons op een of ander moment in hun leven nodig hebben.

Lees meer over de sociale wijkteams in de Gemeente Leeuwarden

Huisbezoek Sociaal Werker Leeuwarden