De voortgang en ontwikkeling van de Coöperatie wordt geborgd door een Raad van Toezicht dat het doel en het belang van de Coöperatie vooropstelt.

De raad van Toezicht van de Coöperatie Amaryllis bestaat uit:
Ferry Willemse – voorzitter
Geert Pieter Vermeulen – penningmeester
Ank Schepp – algemeen bestuurslid
Anita Bakker – algemeen bestuurslid
Jeannet Zonneveld – algemeen bestuurslid