De Coöperatie Amaryllis groeit en wordt gevoed door leden. Daarnaast leunt ze op een groot netwerk van professionals. Met de toestroom van taken vanuit het rijk naar gemeenten in Nederland wordt van ons verwacht dat we ons sociaal domein anders gaan inrichten.

We willen dingen anders doen, maar kunnen dat niet alleen. Het succes van onze organisatie valt of staat met het netwerk dat zich om de teams vestigt.

Groei met ons mee
De Coöperatie Amaryllis is opgericht om bewoners van de Gemeente Leeuwarden hun leven op een zinvolle manier te laten leven in verbinding met hun omgeving. Iedereen die op enige wijze een bijdrage kan en wil leveren aan de realisatie van dit doel in combinatie met de voorwaarden die gesteld zijn vanuit de Gemeente Leeuwarden aan de Coöperatie Amaryllis, kan in principe lid worden.

Wij dagen organisaties, netwerkpartners en belangstellenden uit om met ons mee te denken over de vorm en inhoud van de organisatie en het lidmaatschap in het bijzonder.

Meld u nu aan en blijf op de hoogte over alle ontwikkelingen binnen en rondom de Coöperatie Amaryllis.