Binnen de gemeente Leeuwarden zijn zeven sociale wijkteams actief waaronder een team dat zich specifiek richt op de dorpen. Het sociaal wijkteam is het eerste aanspreekpunt voor bewoners in de wijk die op een of meerdere leefgebieden hulp en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast stelt het sociaal wijkteam zich op als actieve buurtpartner, ondersteunt waar nodig buurtinitiatieven en draagt bij aan het aanbod aan collectieve voorzieningen.

Samenstelling teams
Ieder sociaal wijkteam bestaat uit sociaal werkers. Deze sociaal werkers hebben kennis op alle leefgebieden en zijn expert op verschillende deelterreinen. Naast de sociale wijkteams zijn diverse vrijwilligerssteunpunten actief.

Ieder team is en wordt samengesteld op basis van wat er in de wijk nodig is. Zo kan het zijn dat er binnen een team meer kennis en ervaring aanwezig is op het gebied van werk en inkomen en in het andere team meer kennis en ervaring op het gebied van jeugd- en gezinsvraagstukken. Is er bij een vraag meer kennis en ervaring nodig op een bepaald deelgebied dan kan de sociaal werker samenwerken met een van zijn collega’s binnen het team.

_MG_8329 LR