<>

Wijkindeling

De sociale wijkteams zijn niet alleen actief in de buurt, ze zitten ook in de buurt. Zo is de hulp en ondersteuning altijd dichtbij. Op basis van de samenstelling en behoeften in de verschillende wijken in de stad en op basis van de behoeften in de omliggende dorpen is het werkgebied ingedeeld en het team samengesteld. Op dit moment faciliteert  Amaryllis 8 sociale wijkteams waaronder twee Dorpenteams.