Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Amaryllis en Incluzio willen samen aan de slag met basis-ondersteuning Leeuwarden

Amaryllis en het landelijk opererende Incluzio hebben gezamenlijk ingeschreven op de gemeentelijke aanbesteding voor de uitvoering van de ‘basisondersteuning’ in het sociale domein. De organisaties hebben de ambitie om vanaf 2021 deze samen, onder de vlag van Amaryllis, in Leeuwarden uit te gaan voeren.

Amaryllis is al jaren in Leeuwarden actief  als uitvoerder van het Wmo-, jeugd en participatiebeleid en is daarmee stevig geworteld in de wijken en dorpen van Leeuwarden. “De reden dat Amaryllis kiest voor Incluzio als samenwerkingspartner, is tweeledig”, aldus Sjoerd Tolsma, directeur-bestuurder bij Amaryllis. “Belangrijk uitgangspunt voor ons is dat we vanuit wat we met alle lokale partners de afgelopen jaren hebben opgebouwd nu een volgende stap willen zetten. Daarvoor waren we enerzijds op zoek naar een partner die ervaring heeft met het nieuwe model en die concepten en vernieuwingskracht in kan brengen en anderzijds naar ondersteuning bij de bedrijfsvoering gezien de uitbreiding ten opzichte van onze huidige opdracht.”

De keuze viel op Incluzio, een landelijk opererende organisatie die op verschillende andere plekken in Nederland lokaal actief is, waaronder Utrecht, Hollands Kroon en Leiderdorp. “Wij willen een doorslaggevende bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en van betekenis is. Dat vraagt om vernieuwing van zorg en welzijn. Financiering vanuit een lumpsum biedt de mogelijkheid om dit waar te maken. Zo krijgen we minder administratieve last en meer ruimte voor inwoners van Leeuwarden met een ondersteuningsvraag en professionals om samen te doen wat nodig is. Daarom zijn we enthousiast dat we samen met  Amaryllis inschrijven op deze opdracht.” zegt Peter de Visser, algemeen directeur van Incluzio. “We hebben ervaring met lumpsum contracten met soortgelijke Wmo dienstverlening op andere plekken en hebben gezien dat dit echt leidt tot betere zorg en ondersteuning en leuker werk binnen de beschikbare budgetten.” De grote vraag is vooral hoe dat dan precies in zijn werk gaat. “Het komt er kort gezegd op neer dat als je mensen zelf verantwoordelijkheid geeft er veel meer mogelijk is dan je denkt. Dat geldt voor de mensen die we ondersteunen, maar ook voor onze professionals.”

Amaryllis en Incluzio sluiten qua ambities en visie naadloos op elkaar aan. Daarnaast brengt Werkpro binnen de combinatie als strategische onderaannemer ervaring in met het opzetten van algemene voorzieningen op wijk- en dorpsniveau waarbij Wmo en participatie worden gebundeld. Samen met Werkpro en de vele vrijwilligersorganisaties in de gemeente Leeuwarden en met aanbieders van aanvullende ondersteuning zijn Amaryllis en Incluzio in staat om tegen vooraf afgesproken budgetten de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Leeuwarden verder te verbeteren en de effectiviteit te vergroten. Zo zorgen ze voor een duurzaam, vernieuwend en financieel houdbaar model van zorg en welzijn voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden.

Amaryllis en Incluzio willen samen aan de slag met basis-ondersteuning Leeuwarden