Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Dorpenteam Zuid verhuisd

Per 28 september is het Dorpenteam Zuid gevestigd aan De Muldyk 1 in Grou. De locatie aan de Oedsmawei maakt plaats voor een locatie naast de Kringloopwinkel. U bent op afspraak van harte welkom. Bel of mail voor informatie of een afspraak naar 0566 625 151 of info@dorpenteam.nl. Het dorpenteam is ook via facebook te volgen.

Het dorpenteam: uw vraagbaak

Bij Dorpenteam Zuid van Amaryllis kunt u terecht met al uw vragen of zorgen. Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, werk, inkomen, wonen of opvoeden van kinderen.

Binnen het dorpenteam is er kennis en ervaring op het gebied van: financiën, dagbesteding, werk, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslavingsproblematiek, eenzaamheid en veiligheid. Uw vraag staat centraal en er wordt met aandacht gekeken naar hoe u ondersteund kunt worden.

Vragen die vaak gesteld worden aan het dorpenteam:

  • Ik heb schulden. Wat nu?
  • Mijn partner kampt met een verslaving, maar wil geen hulp. Wat kan ik doen?
  • Ik wil iets doen voor de wijk, wat zijn de mogelijkheden?
  • Ik maak me zorgen over iemand in mijn wijk. Kan iemand helpen?
  • Ik dreig uit huis gezet te worden. Wat moet ik nu doen?
  • Ik voel me niet zeker in de opvoeding van mijn kind. Kan iemand mij ondersteunen?
  • Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Hoe kan ik dit aanvragen?

Samen doen wat nodig is

Dorpenteam Zuid van Amaryllis biedt hulp, advies en ondersteuning passend bij uw situatie. Om u zo goed mogelijk te helpen vragen wij u doelen te bepalen. Daarvoor wordt besproken: van wie u ondersteuning krijgt, wat u zelf doet, hoe u dat gaat doen en wat of wie u daarvoor nodig heeft. Wij ondersteunen u bij het bepalen van uw doelen en zijn er voor u, zo lang als nodig.

Dorpenteam Zuid werkt volgens het principe: één gezin, één plan, één sociaal werker. Dit houdt in dat u één contactpersoon heeft, ook wanneer er meerdere partijen betrokken zijn.

 Specialistische ondersteuning

Uw vragen proberen we zoveel mogelijk samen en met uw netwerk op te lossen. Daar waar nodig schakelen wij specialistische ondersteuning in. Welke vorm van aanvullende ondersteuning dat is, bepalen we samen met u. Denk daarbij aan  dagbesteding of thuisondersteuning. Hoe u ook geholpen wordt, wij blijven betrokken. Nu en in de toekomst.

Organisatie in de regio

Naast het bieden van hulp en ondersteuning dragen wij ook bij aan het prettig en veilig wonen in de wijk of het dorp. Dit doen we samen met wijkverenigingen, dorpsbelangen, zorgcoöperaties, vrijwilligersinitiatieven en andere partijen in de wijk. Maar ook werken we samen met u! Misschien heeft u wel een goed idee voor uw omgeving en heeft u daar hulp bij  nodig. Wij helpen bij het leggen van contacten met bewoners of kijken of er behoefte is aan een collectieve activiteit zoals een sollicitatieclub, taalles, administratieclub of bijvoorbeeld een beweegclub.

Dorpenteam Zuid verhuisd