Nieuws

Amigo, makker, freon, buddy….oftewel een (vrijwillig) maatje.

Deze groep vrijwilligers zijn een onmisbare partij in de gemeente Leeuwarden, waar honderden vrijwillige maatjes actief zijn. De vraag blijft groeien en daarom besteedt Vrijwilligerswerk Amaryllis, in de maand mei, samen met acht vrijwilligersorganisaties extra aandacht aan de werving voor dit type vrijwilliger.

In de gemeente zullen online en fysiek diverse oproepen naar vrijwillige maatjes te vinden zijn. Naast de oproepen worden er ook verhalen gedeeld door actieve vrijwilligers. Mensen die ook graag vrijwilliger willen worden kunnen via deze website direct zien welke organisaties op zoek zijn naar nieuwe maatjes en kunnen zich dan ook meteen aanmelden voor een kennismakinggesprek met de organisatie.

De deelnemende organisaties zijn: Solidair Friesland, SchuldHulpMaatje, Bezoek&Co, Netwerk Time to Connect, Humanitas, De Zonnebloem, Fier en Stjoer

Maatjes kunnen worden ingezet voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, zowel met een psychische en/of lichamelijke beperking als zonder beperking. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hebben van een maatje ertoe kan bijdragen dat de maatschappelijke positie van iemand verbetert. Ook leidt het tot meer zelfvertrouwen, een positievere blik op de toekomst en een verruimde leefwereld.

Klik hier en ga direct naar de website.

Maatjescampagne