21 resultaten voor "Wijkteams"

Stagiairs

Heb je interesse in een stage bij Amaryllis? Wij verwelkomen graag derde- en vierdejaarsstudenten mbo en hbo in onze leerbedrijven. Vacatures staan hieronder vermeld per leerbedrijf, reageer bij interesse naar de in de vacature genoemde contactpersoon. Binnen Amaryllis zijn er meerdere leerbedrijven, waarbij je kunt kennismaken met verschillende werkonderdelen en teams. Je loopt stage binnen […]

Over ons

Door de inzet van 8 sociale wijkteams (inclusief  2 dorpenteams) brengen wij in de gemeente Leeuwarden hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Daarnaast beschikken wij over teams die zich expliciet bezig houden met vrijwilligerswerk, jongerenwerk, mantelzorg, statushouders, buurtbemiddeling, ontmoeten&meedoen en opbouwwerk. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat we het belang van de bewoner centraal […]

Bezuinigingen bij Amaryllis

Begin januari kreeg Amaryllis het bericht dat het nieuwe college van B en W in 2020 50% minder subsidie gaat verstrekken aan Amaryllis. Het spreekt voor zich dat dit grote gevolgen heeft voor de organisatie. Onderstaand een aantal artikelen hierover in de pers Buurtwijs Liwwadders Kees van Anken Zorg en Welzijn

Evaluatie Amaryllis en rechtsvorm

Op 5 september as. evalueert de gemeente Leeuwarden de huidige rechtsvorm van de Coöperatie Amaryllis. Toen de Coöperatie Amaryllis in 2014 akkoord kreeg op haar businessplan is afgesproken dat de gemeente na 2.5 jaar zou evalueren of de dan gekozen rechtsvorm voldoende voldeed aan de wensen en behoeften zoals eerder uitgesproken. Inmiddels zijn we 2.5 […]

Amaryllis met drie pagina’s in Sozio

Voor de februari-editie van het vakblad Sozio werd de Coöperatie Amaryllis gevraagd een artikel aan te leveren over het ontstaan van sociale wijkteams in de gemeente Leeuwarden.  

Persbericht: meer oog voor gezondheid in de wijk

Persbericht Meer oog voor gezondheid in de wijk Nieuwe vorm van wijkverpleging vindt aansluiting binnen sociale wijkteams Sinds anderhalve maand bundelen de wijkgerichte verpleegkundigen (S1) van Palet en Thuiszorg het Friese Land de krachten met de sociale wijkteams van de Coöperatie Amaryllis in Leeuwarden. In de samenwerking wordt ingezet op signalering en preventie én wordt […]

Persbericht: Maatwerk aan de keukentafel

Maatwerk aan de keukentafel Individueel herbeoordelingsgesprek biedt kansen voor sociale wijkteams én inwoners gemeente Leeuwarden De Gemeente Leeuwarden heeft de Coöperatie Amaryllis opdracht gegeven om ruim 5000 herbeoordelingsgesprekken op het gebied van WMO, AWBZ en Jeugdzorg te voeren. De Coöperatie Amaryllis is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de centrale toegang tot de basisondersteuning, geleverd […]

Grote opkomst Sociale Markt

Op 29 januari 2015 organiseerde de Coöperatie Amaryllis de Sociale Markt voor alle gecontracteerde zorgaanbieders binnen de Gemeente Leeuwarden. Doel bij de bijeenkomst was gecontracteerde aanbieders de mogelijkheid te geven om hun aanbod te presenteren aan de sociale wijkteams in de Gemeente Leeuwarden. Over zes zalen werden ruim 74 pitches verdeeld. In iedere zaal was […]

Mienskipssoarch dorpenteam Leeuwarden over naar Coöperatie Amaryllis

Persbericht Mienskipssoarch — ALDEBOARN – In de dorpen Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeente Leeuwarden uitgevoerd door het dorpenteam van Stichting Mienskipssoarch. Het afgelopen jaar is het dorpenteam uitgegroeid tot een volwaardig team, welke werkt volgens de Mienskipssoarch methode: eenvoudig als het kan […]

Coöperatie Amaryllis sluit alliantie-akkoord met zorgcoöperaties

Op 17 november j.l. heeft de Coöperatie Amaryllis een alliantie-akkoord gesloten met de zorgcoöperaties in de wijken Achter de Hoven en Huizum-West. Met het alliantie-akkoord hebben de organisaties een samenwerking bevestigd in de wijken. De wijkzorgcoöperatie en de sociale wijkteams zullen nauw samenwerken. Samen streven de partijen  naar toegankelijke zorg en ondersteuning vanuit de nulde-lijn […]