SchuldHulpMaatje

Een stad als Leeuwarden kent helaas steeds meer mensen die met financiële problemen te kampen hebben. Vaak ontstaan daardoor ook structureel schulden die op eigen kracht niet of bijna niet kunnen worden opgelost. Vaak zijn deze schulden buiten hun schuld om ontstaan, bijvoorbeeld doordat men werkloos of ziek werd, maar ook iets als een scheiding of een te duur afgesloten lening kan hebben geleid tot schulden.

Geldzorgen kunnen je denken en je gedrag gaan beheersen. Dat kan zo erg worden, dat je hulp van anderen nodig hebt om die zorgen de baas te worden.
Voor die hulp kan een Schuldhulpmaatje zorgen!

Als vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje kun je het verschil maken in iemands leven


INFORMATIE OVER VRIJWILLIGERSWERK BIJ SCHULDHULPMAATJE

Ben jij ons nieuwe maatje?
Steeds meer mensen worstelen met hun financiën. Komen er zelf niet meer uit en krijgen schulden. Zij hebben iemand nodig die met hen meedenkt, praktische hulp geeft en aanmoedigt. Een maatje, dat niet begint over ‘eigen schuld, dikke bult’, maar geduldig luistert als zij over hun zorgen spreken. Ben jij dat betrokken maatje?

Waarom SchuldHulpMaatje?
Wie (dreigende) schulden heeft komt er zelden op eigen kracht uit. Dan steek je toch een helpende hand uit? Ieder mens verdient een nieuwe kans. Wij noemen dat naastenliefde en baseren dat op Bijbelse waarden. Als dat je aanspreekt begrijp je onze visie. SchuldHulpMaatje biedt deskundige ondersteuning en begeleiding door vrijwilligers aan mensen met financiële problemen. Deze is ondersteunend aan de inbreng van beroepskrachten. SchuldHulpMaatje. Iets voor jou?

Hoe helpt SchuldHulpMaatje?
Een maatje helpt bij het op orde brengen van iemands geldzaken. En hoe dat op orde kan blijven! Belangrijk is dat een maatje persoonlijke aandacht schenkt en kan motiveren om vol te houden als het moeilijk is. Samen lukt ‘t, dat is ons uitgangspunt. En met succes. Overal in het land weten mensen na hulp van een maatje schuldenvrij te blijven. Jij maakt het verschil!

– Je bent de vertrouwenspersoon van iemand in een kwetsbare positie
– Je voelt je betrokken bij onze doelgroep
– Je bent bereid om structureel tijd beschikbaar te maken
– Je wilt de driedaagse maatjestraining volgen en de jaarlijkse bijscholing met e-learning

Wat biedt SchuldHulpMaatje jou als vrijwilliger?
De mogelijkheid om je kennis te gebruiken om mensen met financiële problemen te helpen deze op te lossen. Ze te helpen(weer) zelfredzaam te worden. Tijdens onze maatjesavonden worden onderlinge ervaringen uitgewisseld. Zo leer je van elkaar en kan een ander van jou leren. Regelmatig hebben we op zo’n avond een gastspreker van organisaties die je binnen het werkveld tegenkomt. Denk hierbij aan bijv. CJIB, Kredietbank Nederland, een beschermingsbewindvoerder, een zorgverzekeraar, enz.

Wat verwacht wij van jou als maatje?
SchuldHulpMaatje investeert in jou. Je neemt deel aan de driedaagse maatjestraining. Deze vindt plaats op drie verschillende dagen, niet aaneengesloten. Ook is er de jaarlijkse bijscholing via e-learning. Wij verwachten van jou, dat jij je voor tenminste twee jaar kunt inzetten voor SchuldHulpMaatje. Vele vrijwilligers zijn al veel langer aan ons verbonden. Wij hopen dat jij daar ook bij gaat horen.

Wil jij maatje worden bij deze mooie organisatie? Fantastisch! Hieronder kun je direct, je gegevens doorgeven en SchuldHulpMaatje zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.


SchuldHulpMaatje aanmelden als vrijwillig maatje
SchuldHulpMaatje
Afbeelding bij tekst

Ervaringsverhaal
Sisko van der Land (64) uit Leeuwarden is een van de vrijwilligers bij SchuldHulpMaatje.  ,,Doordat veel mensen zich schamen voor hun financiële situatie en daardoor vaak laat hulp vragen, kunnen hun schulden soms wel verdrievoudigen. Mensen krijgen te maken met aanmaningen en boetes, waardoor het al snel van kwaad tot erger gaat. Ik hoop dat het inloopspreekuur ervoor zorgt dat ze eerder aan de bel trekken. Je moet het spreekuur zien als de eerste hulp in het ziekenhuis. Daar wordt je gekneusde arm onderzocht of je wond gehecht, waarna je vervolgens weer naar huis kan. Alleen als de problematiek heftiger is, word je doorverwezen naar een specialist. Zo werkt het bij ons in principe ook. Samen met een hulpvrager kan ik kijken naar wat er aan de hand is en hoe ik kan helpen. Zo kunnen we samen bijvoorbeeld een kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen en waterschapslasten aanvragen. Veel mensen met een laag inkomen weten niet van het bestaan van deze minimaregelingen, of weten de juiste loketten hiervoor niet te vinden. Mocht de vraag of de schuld te complex zijn, dan bieden wij hun een traject aan voor langere termijn. Met de meeste hulpvragen kunnen we uiteindelijk dus wel uit de voeten.” (Bron, LC 22 maart 2021)

Benieuwd naar verhalen van andere maatjes? Deze kun je hier lezen.

GEGEVENS ORGANISATIE
Mail:
spreekuurshm@gmail.com
Tel: 06 18 55 37 38
Website: schuldhulpmaatjeleeuwarden.nl