Stjoer

Stjoer staat voor eigen regie en het stuur in eigen handen nemen als je te maken hebt met een psychische- of sociale kwetsbaarheid.
Iedereen heeft het recht om een leuke (vrijwilligers)baan te vinden die écht bij je past, om activiteiten te ondernemen waar je een glimlach van op je gezicht krijgt, om een maatje te hebben waarmee je de belevenissen van je week deelt of een plek waar je na een moeilijke tijd weer je leven kunt oppakken.
Met die reden biedt Stjoer een veilige plek en creëert mogelijkheden om deel te nemen aan projecten en activiteiten. Hier kunnen mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid zonder stigma vorm geven aan hun deelname aan de maatschappij.

Stjoer verbindt en ondersteunt!


Het kan fijn zijn een steuntje in de rug te hebben om andere mensen te ontmoeten of om activiteiten te ondernemen. Daarom heeft Stjoer een Maatjesproject. Deze bestaat uit drie onderdelen: kids tot 12 jaar, jongeren (12 tot 27 jaar) en volwassenen (27+). Daarnaast is er nog het project Onze Familie.

Support kids (tot 12 jaar)
Maatjes voor kinderen van de basisschool. Het voornaamste doel is het vergroten van hun sociale (zelf)redzaamheid en deelname aan de samenleving.  Wij zoeken een match tussen de vrijwilliger en de persoon die een maatje zoekt. Bijvoorbeeld een match op basis van dezelfde hobby en interesses.

Support Jongeren (12 t/m 27 jaar)
Maatjes voor jongeren t/m 27 jaar. Een maatje biedt een steuntje in de rug bij het ondernemen van activiteiten. Samen spreek je regelmatig af om leuke dingen te doen. Maar een maatje kan ook helpen met dingen waar de jongere moeite mee heeft. In het maatjescontact staat niet het probleem, maar de persoon met de vraag centraal.

Maatjesproject 27+
Maatjes voor volwassenen vanaf 27 jaar. Een luisterend oor, een goed gesprek, samen erop uitgaan, een hobby delen, wandelen, samen wat drinken of wat je ook maar graag zou willen doen. Door het samen te doen wordt het al een stuk leuker!

Onze Familie
Met Onze Familie in Leeuwarden brengen wij duurzame sociale contacten tussen nieuwkomers en andere inwoners van de Gemeente Leeuwarden tot stand en versterken deze. Via het Maatjesproject worden nieuwkomers van alle leeftijden gekoppeld aan sociale contacten. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een koppeling met leeftijdsgenoten, gezinsmatching of mentor-matching. 

Wat bieden wij jou:

  • De vrijwilliger krijgt ter voorbereiding op de koppeling een training.
  • Intervisiemomenten, themabijeenkomsten en groepsactiviteiten.

Wil jij maatje worden bij deze mooie organisatie? Fantastisch! Hier onder kun je direct, je gegevens doorgeven en Stjoer zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.


Stjoer aanmelden als vrijwillig maatje
Voor welk maatjesproject wil je, je opgeven?
Stjoer
Afbeelding bij tekst

GEGEVENS ORGANISATIE
Mail: vacatures@stjoer.frl
Tel: 058 284 9020
Website: stjoer.frl