Vacature

terug naar vacatures

Stagiairs voor 2021-2022

Heb je interesse in een stage bij Amaryllis? Wij verwelkomen graag studenten in onze leerbedrijven. Dat kan voor een werkervaringsplek voor het eerste of tweede studiejaar. Of voor een onderzoeksvraag of een minor voor derde en vierdejaars studenten.
Heb je interesse in een van de onderstaande vacatures, reageer dan naar de in de vacature genoemde contactpersoon.

Binnen Amaryllis zijn er meerdere leerbedrijven, waarbij je kunt kennismaken met verschillende werkonderdelen en teams. Je loopt stage binnen één leerbedrijf, maar als je dat leuk lijkt kun je ook een gecombineerde stage lopen.

Jongerenwerk
Het Leerbedrijf Jongerenwerk (LeJo) is altijd op zoek naar enthousiaste stagiaires.
Ben je geïnteresseerd in de doelgroep jongeren? Wil jij in contact komen met de doelgroep? Wil jij een breed scala aan netwerkpartners leren kennen? En wil jij stagelopen in misschien wel het leukste leerbedrijf van de gemeente Leeuwarden? Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn er weer stageplaatsen beschikbaar.

Ontmoetingscentrum Jonge Ouders
Het OJO is een leerbedrijf voor Hbo en Mbo studenten waarin peer to peer centraal staat. Het OJO is een ontmoetingsplek voor (aanstaande) jonge ouders, die voor hun 24e levensjaar een kind hebben gekregen of nog krijgen. Het is een inloopplaats waar de (aanstaande) jonge  ouders terecht kunnen voor informatie en advies en voor antwoorden op hun vragen. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn er weer stageplaatsen beschikbaar.

Jimmy’s
Jimmy’s is in Leeuwarden de online en fysieke plek waar alle jongeren tussen de 12 en 27 jaar terecht kunnen met hun vraag of idee. Als stagiaire faciliteer je Jimmy’s. Dat houdt in dat je samen met jongeren en andere stagiaires verantwoordelijk bent voor de inlopen. Je bent aanspreekpunt voor jongeren en helpt hun verder met hun vraag of idee. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn er weer stageplaatsen beschikbaar.

Vrijwilligerswerk
Leerbedrijf Vrijwilligerswerk is een samenwerking van studenten vanuit vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, taal-en cultuurondersteuning en buurtbemiddeling. Momenteel zijn er geen vacatures.

Sociale wijkteams
Het sociaal wijkteam is het eerste aanspreekpunt voor bewoners in de wijk die op één of meerdere leefgebieden hulp en ondersteuning nodig hebben. In de dorpen- en wijkteams wordt gewerkt aan het versterken van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) bewoners, het versterken van collectieve voorzieningen en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Als sociaal werker i.o. bij Amaryllis werk je in één van de wijkteams en zal je begeleid worden door een sociaal werker.