Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Waardering mantelzorgers op 10 november

Op 10 november viert Nederland de dag van de Mantelzorg. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een partner, familielid of vriend, die ziek is. Met mantelzorg ben je continu bezig en het is niet altijd gemakkelijk. Het hele jaar staat degene voor wie gezorgd wordt centraal. Op de Dag van de Mantelzorg staat de mantelzorger zelf in het middelpunt.

Steuntje in de rug
De mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden worden vanuit Mantelzorg Amaryllis hartelijk bedankt en in het zonnetje gezet. Dit gebeurt door het organiseren van verschillende vormen van waardering, als blijk van erkenning en als steuntje in de rug. Mantelzorg is soms zwaar en vaak moet er veel geregeld worden. Een mantelzorger kan soms wel wat ondersteuning gebruiken; iemand die luistert of helpt. Daarvoor kunnen mantelzorgers terecht bij Mantelzorg Amaryllis.

Mantelzorgcafés
Tijdens de mantelzorgcafés staat gezelligheid en ontmoeten van andere mantelzorgers voorop. Er is gelegenheid om samen een kop koffie te drinken. Mantelzorgers treffen elkaar en kunnen ervaringen uitwisselen. In de diverse wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden is er een mantelzorgcafé.

Respijtzorg
Om de mantelzorg te kunnen volhouden kan het goed zijn om de zorg af en toe uit handen te geven. Dat kan Mantelzorg Amaryllis voor mantelzorgers regelen, voor een kortere of langere periode. De mantelzorger kan dan zelf even bijkomen en nieuwe energie opdoen. Ook voor degene voor wie gezorgd wordt, is dat belangrijk. Voor de respijtzorg, vervangende mantelzorg, werken diverse vrijwilligersorganisaties samen.

Bijzondere omstandigheden
Zorgen lijkt voor vele van hen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zeker dit jaar, waarin mantelzorgers zorgen voor hun naaste onder extreme omstandigheden. ‘Veel mantelzorgers ervaren dat intensief zorgen – zeker in combinatie een baan – zwaar kan zijn. Zeker dit jaar, waarin voor veel mensen een deel van de zorg en ondersteuning of dagbesteding wegviel. Maar ook waarin veel mantelzorgers door aangepaste bezoekregelingen bij verpleeghuizingen tegen beperkingen aanlopen. Vaak vinden mantelzorgers het maar gewoon wat ze doen. Maar het is juist heel bijzonder! Het is daarom goed om op deze dag de schijnwerpers te plaatsen op al die mensen die het hele jaar door zorgen voor een ander.’,  aldus Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL.

Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland?
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving In Nederland.

  • 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2016 mantelzorg (circa 4,4 miljoen mantelzorgers)
  • 000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp
  • 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (380.000 mantelzorgers)
  • Ongeveer vijf of op de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
  • 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

Voor alle vormen van mantelzorgondersteuning kunnen mantelzorgers zich aanmelden bij Mantelzorg Amaryllis. Na aanmelding neemt een medewerker van Amaryllis contact op.

Waardering mantelzorgers op 10 november