Nieuws

Jaarverslag 2017
20 apr

Jaarverslag 2017

Medewerkers van Amaryllis hebben in 2017 maar liefst 9.600 huishoudens in de gemeente Leeuwarden geholpen om een stap vooruit te zetten, of om te voorkomen dat situaties uit de hand liepen. Wij hadden hierbij rechtstreeks of via via contact met 16.000 bewoners. In ons publieksvriendelijk jaarverslag vindt u meer details.

Lees verder
Bezuinigingen bij Amaryllis
13 mrt

Bezuinigingen bij Amaryllis

Begin januari kreeg Amaryllis het bericht dat het nieuwe college van B en W in 2020 50% minder subsidie gaat verstrekken aan Amaryllis. Het spreekt voor zich dat dit grote gevolgen heeft voor de organisatie. Onderstaand een aantal artikelen hierover in de pers Buurtwijs Liwwadders Kees van Anken Zorg en Welzijn

Lees verder
Nieuwe directeur-bestuurder bij Amaryllis
13 mrt

Nieuwe directeur-bestuurder bij Amaryllis

Sjoerd Tolsma, voormalig directeur van de Kwadrantgroep, is per 1 maart jl. de nieuwe directeur-bestuurder van Amaryllis. Hij volgt Henry de Boer op die als directeur bij Mas Outreach aan de slag gaat.

Lees verder
Wijzigingen in sociale wijkteams per 1 januari 2018
20 dec

Wijzigingen in sociale wijkteams per 1 januari 2018

De gemeenten Littenseradeel en Leeuwarderadeel worden per 1 januari aan Leeuwarden toegevoegd. Dit betekent dat de dorpen uit de gemeente Littenseradeel bij ons Dorpenteam in Grou komen. Tel.  0566-625151.

Lees verder
Amaryllis op tv
09 jun

Amaryllis op tv

Zaterdag 10 juni was Amaryllis te zien op SBS6 in het programma Samen Sterk. Filmpje

Lees verder
Verhuizing Jeugd- en Gezinsteam
14 mrt

Verhuizing Jeugd- en Gezinsteam

Het Jeugd- en Gezinsteam is opgegaan in wijkteam Zuidoost. Per vandaag kunt u met al uw vragen terecht bij dit wijkteam. Locatie: Raaigras 28. Telefoon: 058-3030406.

Lees verder
Coöperatie Amaryllis organiseert meerdaags congres sociale wijkteams
27 jan

Coöperatie Amaryllis organiseert meerdaags congres sociale wijkteams

Vooraankondiging Congres ”Wie het weet mag het zeggen!” De lerende praktijk van de sociale wijkteams De Coöperatie Amaryllis, werkgever van 9 sociale (wijk)teams in de gemeente Leeuwarden organiseert van 23 t/m 28 mei 2016 het congres “Wie het weet, mag het zeggen!”, de lerende praktijk van de sociale wijkteams. Het congres richt zich op bewoners, […]

Lees verder
Persbericht: Maatwerk aan de keukentafel
05 mrt

Persbericht: Maatwerk aan de keukentafel

Maatwerk aan de keukentafel Individueel herbeoordelingsgesprek biedt kansen voor sociale wijkteams én inwoners gemeente Leeuwarden De Gemeente Leeuwarden heeft de Coöperatie Amaryllis opdracht gegeven om ruim 5000 herbeoordelingsgesprekken op het gebied van WMO, AWBZ en Jeugdzorg te voeren. De Coöperatie Amaryllis is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de centrale toegang tot de basisondersteuning, geleverd […]

Lees verder
Mienskipssoarch dorpenteam Leeuwarden over naar Coöperatie Amaryllis
11 dec

Mienskipssoarch dorpenteam Leeuwarden over naar Coöperatie Amaryllis

Persbericht Mienskipssoarch — ALDEBOARN – In de dorpen Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeente Leeuwarden uitgevoerd door het dorpenteam van Stichting Mienskipssoarch. Het afgelopen jaar is het dorpenteam uitgegroeid tot een volwaardig team, welke werkt volgens de Mienskipssoarch methode: eenvoudig als het kan […]

Lees verder
Coöperatie Amaryllis sluit alliantie-akkoord met zorgcoöperaties
16 nov

Coöperatie Amaryllis sluit alliantie-akkoord met zorgcoöperaties

Op 17 november j.l. heeft de Coöperatie Amaryllis een alliantie-akkoord gesloten met de zorgcoöperaties in de wijken Achter de Hoven en Huizum-West. Met het alliantie-akkoord hebben de organisaties een samenwerking bevestigd in de wijken. De wijkzorgcoöperatie en de sociale wijkteams zullen nauw samenwerken. Samen streven de partijen  naar toegankelijke zorg en ondersteuning vanuit de nulde-lijn […]

Lees verder