Ambulant jongerenwerk

Het ambulant jongerenwerk heeft in eerste instantie een preventieve taak. De ambulante jongerenwerkers zijn op straat aanwezig waar ze contact leggen met de jongeren. In het gesprek met jongeren worden de wensen en behoeften in kaart gebracht en worden de eventuele problemen gesignaleerd en opgepakt.

De ambulante jongerenwerkers werken aan het bestrijden van jeugdoverlast, samen met Gemeente Leeuwarden, Straatcoaches, Politie, Eenheid stadstoezicht en VNN.

De Gemeente Leeuwarden heeft een Taskforce jeugdoverlast in het leven geroepen om alle jeugdoverlast-meldingen op te pakken. Het ambulant jongerenwerk maakt onderdeel van de Taskforce.

Het ambulant jongerenwerk kan ingezet worden in de overlastsituaties als gedragsverandering van jongeren gewenst is en waar dit nog mogelijk is.

De kracht van het ambulant jongerenwerk is het bestaande contact en relatie met de jongeren. Vanuit deze relatie kan het ambulant jongerenwerk de gewenste gedragsverandering stimuleren en op gang helpen. Het zoeken naar duurzame oplossingen is het uitgangspunt.

Het is belangrijk om er achter te komen waarom iemand overlast veroorzaakt. Het ambulant jongerenwerk kan een langdurige relatie met de groep aangaan en kan een plan voor projectmatige aanpak ontwikkelen.