Jongerenwerk

Jongerenwerk Amaryllis is er voor iedere jongere van 10-18 jaar in de gemeente Leeuwarden.

Onze jongerenwerkers zijn daar waar de jongeren zijn: op straat, op school, in de dorpen, in de jeugdsozen en -keten en bij sportverenigingen. Dit noemen we ‘outreachend’ en ‘vindplaatsgericht’. Bekijk de impressiefilm voor een indruk over ons jongerenwerk.

Jongerenwerk Amaryllis wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van een jongere. Dit doen we op een manier die bij de betreffende jongeren past. Door hen te betrekken bij de maatschappij, door hen kansen te geven, door hen mee te laten doen als volwaardige burgers en door hen in contact te brengen met volwassenen. Dit gebeurt allemaal onder de noemer van ‘jeugdparticipatie’.

Jongerenwerk