Opbouwwerk

Het opbouwwerk van Amaryllis zet zich in voor leefbare wijken en dorpen in Leeuwarden. Dat doen ze door organisaties en bewoners met elkaar in contact te brengen, goede ideeën te ondersteunen en groepen bewoners te helpen zichzelf te organiseren.

Er zijn negen opbouwwerkers in de gemeente Leeuwarden, die gekoppeld zijn aan een bepaald gebied. U kunt contact opnemen met de opbouwwerker in uw wijk of dorp om een idee voor te leggen, een probleem te bespreken of gewoon voor een praatje over uw wijk of dorp.

Opbouwwerk