Over ons

Samen doen wat nodig is om kwetsbare inwoners van de gemeente Leeuwarden in staat te stellen om hun leven op een zinvolle manier te laten leven in verbinding met hun omgeving. Dat is waar Amaryllis voor staat.

Door de inzet van 8 sociale wijkteams (inclusief  2 dorpenteams) brengen wij in de gemeente Leeuwarden hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Daarnaast beschikken wij over teams die zich expliciet bezig houden met vrijwilligerswerk, jongerenwerk, mantelzorg, statushouders en buurtbemiddeling. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat we het belang van de bewoner centraal stellen. We nemen de vraag niet uit handen maar stimuleren de zelfredzaamheid van de bewoner en zetten in op samenwerking binnen het sociale netwerk.

Onze organisatie is gevormd op basis van wat er echt nodig is in plaats van waarop iemand recht heeft. Amaryllis wil namelijk een organisatie zijn die de betutteling voorbij is. Wij gaan uit van vertrouwen en anticiperen op waar de omgeving behoefte aan heeft. We zorgen voor gemak en eenvoud in het veld aan procedures. Het leven is voor veel mensen tenslotte al complex genoeg.

Over ons

Organisatie

 

Onze organisatie wordt van onderop gestuurd en bestaat uit:

  • 8 sociale wijkteams, waaronder 2 dorpenteams
  • Teams Vrijwilligerswerk, Mantelzorg, Jongerenwerk, Statushouders en Buurtbemiddeling
  • Raad van Toezicht
  • Directeur-bestuurder
  • Faciliterende staf

Stichting Amaryllis heeft de ANBI status.

Raad van Toezicht

De voortgang en ontwikkeling van de Coöperatie wordt geborgd door een Raad van Toezicht dat het doel en het belang van de Coöperatie vooropstelt. De Raad van Toezicht van de Coöperatie Amaryllis bestaat uit:

Foto van Ferry Willemse

Ferry Willemse
Voorzitter

Foto van Geert Pieter Vermeulen

Geert Pieter Vermeulen
Penningmeester

Foto van Anita Bakker

Anita Bakker
Algemeen bestuurslid

Foto van Jeannet Zonneveld

Jeannet Zonneveld
Algemeen bestuurslid

Foto van Jan Cooijmans

Jan Cooijmans
Algemeen bestuurslid