Over ons

Samen doen wat nodig is om kwetsbare inwoners van de gemeente Leeuwarden in staat te stellen om hun leven op een zinvolle manier te laten leven in verbinding met hun omgeving. Dat is waar Amaryllis voor staat.

Door de inzet van 8 sociale wijkteams (inclusief  2 dorpenteams) brengen wij in de gemeente Leeuwarden hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Daarnaast beschikken wij over teams die zich expliciet bezig houden met vrijwilligerswerk, jongerenwerk, mantelzorg, statushouders, buurtbemiddeling, ontmoeten&meedoen en opbouwwerk. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat we het belang van de bewoner centraal stellen. We nemen de vraag niet uit handen maar stimuleren de zelfredzaamheid van de bewoner en zetten in op samenwerking binnen het sociale netwerk.

Onze organisatie is gevormd op basis van wat er echt nodig is in plaats van waarop iemand recht heeft. Amaryllis wil namelijk een organisatie zijn die de betutteling voorbij is. Wij gaan uit van vertrouwen en anticiperen op waar de omgeving behoefte aan heeft. We zorgen voor gemak en eenvoud in het veld aan procedures. Het leven is voor veel mensen tenslotte al complex genoeg.

Organisatie

 

Onze organisatie wordt van onderop gestuurd en bestaat uit:

  • 8 sociale wijkteams, waaronder 2 dorpenteams
  • Gemeentelijke teams Vrijwilligerswerk, Mantelzorg, Jongerenwerk, Statushouders, Buurtbemiddeling, Ontmoeten&Meedoen en Opbouwwerk
  • Raad van Toezicht
  • Directeur-bestuurder
  • Faciliterende staf

Amaryllis werkt samen met Incluzio. Qua ambitie en visie sluiten we naadloos op elkaar aan. Incluzio heeft ervaring met het vanuit een lumpsum leveren van basisondersteuning in andere steden en brengt vanuit die ervaring relevante concepten en vernieuwingskracht in. Anderzijds biedt Incluzio ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Samen zijn we verantwoordelijk voor het leveren van basisondersteuning aan inwoners van Leeuwarden.

We hebben onze resultaten zichtbaar gemaakt in ons jaarverslag.

Stichting Amaryllis heeft de ANBI status.

Sinds 03-08-2023 beschikken wij over het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk