Statushouders

Team Statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) vormt in Leeuwarden een “vliegende brigade” die de statushouders ondersteunt in het alledaagse, biedt structuur en ziet toe op gemaakte afspraken zoals naar school gaan e.d.

Er wordt intensief samengewerkt met ketenpartners Nidos, Jade, Support Fryslan, Vluchtelingenwerk en gemeente Leeuwarden.

Daarnaast geeft zij een zwaarwegend advies voor de inzet van tweedelijns zorg en doet zij voorstellen voor verbetering in de begeleiding van statushouders.

Team Statushouders is bereikbaar via 058 303 0400 en teamstatushouders@amaryllisleeuwarden.nl

Inloopspreekuur (administratieve vragen en hulp): dinsdag en donderdag: van 11.00 tot 14.00 uur, adres  Zuidvliet 620, Leeuwarden.

Statushouders