Statushouders

Ook mensen met een andere taal of cultuur kunnen bij Amaryllis terecht. Meestal bij een van onze sociale wijk- of dorpenteams, net als andere inwoners van de gemeente Leeuwarden. Maar soms is er meer nodig. Speciaal daarvoor heeft Amaryllis het team Statushouders.

Het team Statushouders is er voor situaties waarin taal, cultuur en/of specifieke problematiek vragen om specialistische kennis en ervaring. Het team adviseert de sociale wijk- en dorpenteams en biedt ook zelf ondersteuning.

Op deze manier kan Amaryllis rekening houden met wat mensen met andere achtergronden nodig hebben.

Contact

Maak een afspraak voor het spreekuur bij Amaryllis!

Bel, mail of app naar:

Mobiel: 06 12 80 43 56
Telefoon: 058 303 0400
Email: teamstatushouders@amaryllisleeuwarden.nl

Spreekuur team Statushouders

maandag van 13.00 – 16.00 uur
dinsdag en donderdag van 11.00 tot 14.00 uur
Zuidvliet 620, Leeuwarden

Statushouders