Statushouders

Ook mensen met een andere taal of cultuur kunnen bij Amaryllis terecht. Meestal bij een van onze sociale wijk- of dorpenteams, net als andere inwoners van de gemeente Leeuwarden. Maar soms is er meer nodig. Speciaal daarvoor heeft Amaryllis het team Statushouders.

Het team Statushouders is er voor situaties waarin taal, cultuur en/of specifieke problematiek vragen om specialistische kennis en ervaring. Het team adviseert de sociale wijk- en dorpenteams en biedt ook zelf ondersteuning.

Op deze manier kan Amaryllis rekening houden met wat mensen met andere achtergronden nodig hebben.

Contact

Inloopspreekuur team Statushouders

dinsdag en donderdag van 11.00 tot 14.00 uur
Zuidvliet 620, Leeuwarden

Of bel of mail:

tel. via 058 303 0400
email teamstatushouders@amaryllisleeuwarden.nl

Statushouders