PGB

Heeft u op dit moment nog geen ondersteuning (via PGB)? Gaat u dan eerst in gesprek met een sociaal werker van het wijk- of dorpenteam of team statushouders.

Het PGB-team
Vanaf 2021 kunt u bij Amaryllis terecht bij een PGB-team. Hier vind u sociaal werkers met specialisme PGB. PGB staat voor Persoons Gebonden budget. Het PGB team is gekoppeld aan alle wijk- en dorpenteams en team statushouders.

De route naar PGB vanuit de Wmo
Een aanmelding voor ondersteuning via PGB begint vaak bij een gesprek met een sociaal werker van het wijk- of dorpenteam of team statushouders. We onderzoeken samen welke ondersteuning het meest passend is voor u. We kijken in hoeverre u of uw omgeving ondersteuning kan bieden. Verder onderzoeken we de mogelijkheden vanuit de inzet van vrijwilligers, andere wetten zoals Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Forensische zorg, en vervolgens naar basisondersteuning en aanvullende ondersteuning vanuit Wmo.

In de meeste situaties doet de sociaal werker van het wijk- en dorpenteam of team statushouders het eerste deel van het onderzoek. In andere situaties, als het duidelijk is dat er sprake is van aanvullende ondersteuning via PGB, wordt de melding direct doorgezet naar het PGB-team.

U komt alleen in aanmerking voor ondersteuning via PGB wanneer er voldaan wordt aan de beleidscriteria van de aanvullende ondersteuning. Daarnaast moet u ook voldoen aan een aantal voorwaarden zoals PGB-vaardigheid. Meer hierover is te lezen in het PGB- folder van de gemeente Leeuwarden:

Als u niet in aanmerking komt voor aanvullende ondersteuning via PGB komt dan is er ook aanbod vanuit Zorg in Natura (ZIN).

Als in het gesprek met team PGB blijkt dat er sprake is van andere ondersteuningsvragen zoals bijvoorbeeld hulp bij geldzorgen of opvoedondersteuning, dan kan een sociaal werker deze vragen verder met u oppakken.

Meer informatie over PGB is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden.