ANBI Status

Amaryllis heeft de ANBI status.

Hieronder zijn de benodigde documenten te openen.

Formulier publicatieplicht ANBI

Jaarverslag Amaryllis

Jaarplan Amaryllis