Contact

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie neemt u contact op met:

Amaryllis
Zuidvliet 620
8921 EZ Leeuwarden
058 303 0400
info@amaryllisleeuwarden.nl

Contactgegevens wijkteams

Contact + Klacht

Vraag

Klacht

Na het indienen van uw klacht wordt deze in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Binnen een termijn van 2 weken zal er contact met u opgenomen worden over de ingediende klacht.