Jongerenwerk op scholen

De jongerenwerkers werken vraaggericht op middelbare, MBO en VMBO scholen in Leeuwarden.

De werkers zijn aanwezig op pauzemomenten en nemen waar gewenst deel aan zorgoverleg.

De jongerenwerkers dragen bij aan een positief schoolklimaat en ondersteunen de leerlingen bij vragen en problemen. Op MBO scholen werkt het jongerenwerk samen met andere partijen om vroegtijdige schoolverlating te voorkomen.

Amaryllis doet mee aan projecten: