Wijkgericht jongerenwerk

De jongerenwerkers werken vraaggericht waar ondersteuning nodig is en waar jongeren behoefte hebben aan het jongerenwerk. Op straat en op diverse ontmoetingsplekken wordt contact gelegd met de jongeren.

De jongerenwerkers staan naast de jongeren. Ze ondersteunen de jongeren bij vragen en problemen en spelen in op de behoeftes en wensen van jongeren. Er wordt samengewerkt met de wijk- en dorporganisaties en andere partijen in de wijk.

De wijken en dorpen worden ondersteund bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor en door jongeren. De jongeren worden gestimuleerd om op eigen niveau een actieve rol op zich te nemen bij de bestaande en nieuwe activiteiten. Samen met vrijwilligers en jongeren worden diverse activiteiten georganiseerd zoals meidenactiviteiten, ontmoetingsactiviteiten en culturele en sportieve activiteiten.