Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Amaryllis haalt kwaliteitscertificaat binnen voor Sterk Sociaal Werk in gemeente Leeuwarden

Op 3 augustus ontvingen wij het certificaat Sterk Sociaal Werk. Met dit kwaliteitslabel maken wij ons sterk voor het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening aan de bewoners in de gemeente Leeuwarden. Sjoerd Tolsma: “Na de nieuwe WMO opdracht van 1 januari 2021 wilden we inzicht in waar we stonden als organisatie. Wat ging goed en waar willen we extra op inzetten om nog beter te worden. Zo kwamen we op dit kwaliteitslabel uit.”

Zonder vakmanschap geen kwaliteit
Het kwaliteitslabel legt de focus op gedrag en houding van de professional in plaats van procedures en processen. Dit keurmerk is gebaseerd op het vakmanschap van medewerkers, het effect van de dienstverlening voor inwoners en voor faciliterende, lerende organisaties met een adequaat bestuur. Het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is tot stand gekomen voor en door de branche, vanuit de ambitie om optimaal te presteren en continu te verbeteren. Elke twee jaar vindt een audit plaats om het label te behouden. “Onze bewoners staan altijd centraal. Dit keurmerk houdt ons scherp: hoe zorg je als organisatie ervoor dat jouw medewerkers hun werk goed kunnen doen? Met het behalen van dit certificaat laten we zien dat we doen wat nodig is om bewoners te kunnen versterken.” Aldus kwaliteitsmanager Anja Koehoorn.

Van medewerker tot bestuur
Voor de certificering zijn door een extern auditteam 24 gesprekken gevoerd met bestuur, management, medewerkers en vrijwilligers die direct in contact staan met bewoners. Daarnaast zijn heel veel documenten ter inzage aangeleverd. Koehoorn: “We werken aan een constante verbetercyclus. Dit keurmerk zet de organisatie op scherp om de lat voor onszelf nog hoger te leggen. We zijn ons bewust van ons vakmanschap en dat moet zo blijven.”

Het kwaliteitslabel is ontwikkeld op initiatief van branchevereniging Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden. Het nodigt medewerkers over de gehele breedte van de organisatie uit tot reflectie met veel ruimte voor ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening voor de klant.

<strong>Amaryllis haalt kwaliteitscertificaat binnen voor Sterk Sociaal Werk in gemeente Leeuwarden</strong>