Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Effect van groepsgerichte ondersteuning

Op 1 januari 2021 is Amaryllis, in samenwerking met Incluzio, gestart met de uitvoering van de opdracht Basisondersteuning Wmo. Om de transformatie binnen de gemeente Leeuwarden vorm te geven zijn we gestart met het inzetten van groepsgerichte ondersteuning in plaats van alleen individuele ondersteuning. Het uitgangspunt bij het bieden van basisondersteuning door Amaryllis is “collectief tenzij…’.

Om het effect van de groepsgerichte ondersteuning te laten zien heeft Amaryllis in samenwerking met het Lectoraat Sociale Kwaliteit van NHL Stenden Hogeschool onderzoek hiernaar gedaan. We hebben naast de cijfermatige resultaten ook verhalen van bewoners opgehaald. Amaryllis vindt het belangrijk om van bewoners te horen wat voor hen het effect van de groepsgerichte ondersteuning is.

We gaan elk jaar, gedurende vier jaar, onderzoeken wat de ervaringen en de waarde zijn van de groepsgerichte basisondersteuning voor de bewoners.

In de rapportage leest u vooral de verhalen van de bewoners die in 2021 groepsgerichte basisondersteuning van Amaryllis hebben ontvangen.

 

Effect van groepsgerichte ondersteuning