Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. We zijn er voor mensen die samen met een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. We zijn er voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken om de regie in hun leven terug te krijgen.

Dat doen we met honderden vrijwilligers in 13 verschillende activiteiten. Waaronder diverse maatjesprojecten.

Humanitas Leeuwarden doet meer dan je denkt!

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS VOOR:

Vriendschappelijk huisbezoek
iets oudere mensen die door uiteenlopende omstandigheden dreigen te vereenzamen. Gemiddeld is het bezoek 1x week per week. Het betreft zelfstandig wonende ouderen, die zich zelf nog kunnen redden, maar behoefte hebben aan een vast maatje om…..vul maar in.

Humaa(n)tjes
jongvolwassenen en volwassenen met een lichte beperking die wel wat gezelschap kunnen gebruiken in hun vrije tijd. Maatjes om samen gezellige dingen te doen zoals kletsen, fietsen, wandelen, winkelen of ergens een kop koffie drinken. Met als doel het isolement te doorbreken en de zelfredzaamheid te vergroten. De maatjes ontmoeten elkaar minimaal 4 uren per maand en maximaal 4 uren per week.

Voorlees- en huiswerkbegeleiding
kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben bij hun taal- en/of schoolontwikkeling. Vrijwilligers gaan ongeveer twee uren per week langs bij een gezin en onderneemt activiteiten met kind. Activiteiten, zoals voorlezen, zingen een spelletje of huiswerkbegeleiding.

Thuisadministratie
ondersteuning bij de financiële administratie. Vrijwilligers van de thuisadministratie hebben onder andere de volgende taken: maandelijks helpen bij de post doornemen, budgetteren, regelingen treffen bij (dreigende) schulden en het verzamelen van de benodigde stukken en informatie voor de Kredietbank. Voor de functie is een combinatie nodig van belangstelling hebben in cijfers en een uitdaging zien in de confrontatie met de bureaucratie. Daarnaast vraagt het om een sociale instelling, het hebben van een luisterend oor en het kunnen zien van de grenzen van zowel de deelnemer als van de vrijwilliger zelf.

Opvoedmaatje
wekelijkse ondersteuning bij gezinnen door: te luisteren, te ondersteunen bij praktische zaken, spelen met de kinderen, helpen met wegwijs worden in de woonplaats en versterken van het netwerk van het gezin. Kortom, een steuntje in de rug geven aan ouders waar dat nodig is. Door jouw aanwezigheid en inbreng krijgen ouders en kinderen weer meer zelfvertrouwen, wordt het gezelliger en komt er meer rust in het gezin!

Wat bieden wij jou:

  • Een gezellige en diverse organisatie
  • Trainingen op maat
  • Een goede match. Er wordt zorgvuldig gekeken naar de interesses en wensen van beiden.

Wil jij maatje worden bij deze mooie organisatie? Fantastisch! Hier onder kun je direct, je gegevens doorgeven en Humanitas zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Humanitas aanmelden als vrijwillig maatje
Voor welk maatjesproject wil je, je opgeven?
Humanitas
Afbeelding bij tekst

Caroline leert kinderen lezen: “fantastisch te zien hoe trots hij toen was” Niets is zo dankbaar als werken met kinderen, vindt Caroline Kigeme. En zij kan het weten. Als Maatje voor Humanitas helpt ze jonge gezinnen.

Cees bezoekt mensen die zich eenzaam voelen omdat ze niemand anders in hun leven hebben. “Ze hoeven me niet eens te bedanken. Als ik op bezoek kom, dan weet ik al dat het goed is.

GEGEVENS ORGANISATIE
Mail: leeuwarden@humanitas.nl
Tel: 058 266 6608
Website: humanitas.nl/afdeling/leeuwarden