Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Stagiairs Amaryllis nú al geslaagd bij introductiedag

De nieuwe stagiairs van Amaryllis slaagden eigenlijk al tijdens hun introductiedag. Die had 21 september een heel nieuwe opzet: een life game.

De introductiedag voor zo’n zestig stagiairs vond plaats in en om restaurant de Koperen Tuin, in de Leeuwarder Prinsentuin. Er waren verschillende activiteiten om kennis te maken met Amaryllis, met het werk en met elkaar. Meest opvallend was de life game, in samenwerking met studenten van de opleiding Docent Theater van NHL Stenden Hogeschool.

Life game

Deze trainingsacteurs speelden een gezin in gesprek met een hulpverlener. De vraag aan de stagiairs was hoe met de geschetste situatie om te gaan. Om daar achter te komen gingen de ‘gezinsleden’ uiteen naar de Amaryllisteams, waar de casus zich in verschillende life games voortzette. Nu met de stagiairs in de rol van hulpverlener.

Puzzelstukjes
Zo konden de stagiairs in groepjes langs de teams en verzamelden zij ‘puzzelstukjes’. Onder andere de teams Jongerenwerk, Vrijwilligerswerk, Ontmoeten en Meedoen, Opbouwwerk en een sociaal wijkteam waren vertegenwoordigd.

Alef Sies van team Jongerenwerk: “Wij stonden bij de koepel in de Prinsentuin. Daar werd een uit het werk gegrepen situatie nagespeeld over het ambulant jongerenwerk op straat. De stagiairs konden scenario’s kiezen, die de acteurs uitwerkten. Leuk om te zien was dat elk gekozen scenario werd nabesproken. Op die manier probeer je de stagiairs ook bewust te maken van de autonome professionele keuzes die je maakt in het werk, en dat is mooi.”

Opgelost
De stagiairs zijn geslaagd, zij hebben de casus opgelost. Ook was het een bijzonder geslaagde dag, voor zowel de studenten, de acteurs en de medewerkers van Amaryllis.

 

Stagiairs Amaryllis nú al geslaagd bij introductiedag