Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Succesvolle pilot Aanpak Vroegsignalering wordt voortgezet met EropAf-team

De pilot Aanpak Vroegsignalering van gemeente Leeuwarden, die wordt uitgevoerd door Amaryllis, wordt voortgezet. Het pilotteam was succesvol bij het in beeld krijgen van bewoners met betalingsproblemen.

De sociale wijk- en dorpenteams van Amaryllis pakken binnen hun gewone werk al signalen op van betalingsachterstanden bij inwoners. Het pilotteam Vroegsignalering is hier een aanvulling op.

De pilot is in november 2022 gestart en gaat vanaf 1 mei door als het EropAf-team. Ook wordt het EropAf-team uitgebreid. Het team gaat nu intensief aan de slag in de stad Leeuwarden. De signalen in de dorpen worden – net als nu – opgepakt door de sociale dorpenteams. De teams werken nauw samen.

Hoe werkt het: Signalen oppakken bij betalingsachterstanden

Het Pilotteam Vroegsignalering gaat aan de slag met achterstanden van inwoners die zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven, woningcorporaties en particuliere verhuurders aan de gemeente hebben doorgegeven. Het team spant zich intensief in om deze inwoners te bereiken. Daarbij maakt het gebruik van ervaringsdeskundigen, die onder meer helpen om contact met bewoners te maken. Voor een bewoner is het makkelijker om de eigen financiële situatie met iemand te bespreken die zelf ook financiële problemen heeft gehad en je dus beter begrijpt. Amaryllis biedt ook ondersteuning als dat nodig is.

Het EropAf-team gaat ook een bijdrage leveren aan de NIBUD-trainingen “Omgaan met Geld” van Amaryllis. Die trainingen worden over de hele gemeente aangeboden. Inwoners leren hierbij meer greep te krijgen op hun financiën.

Resultaten Pilotteam Vroegsignalering

Het Pilotteam Vroegsignalering heeft 1.740 signalen van inwoners opgepakt die nog niet bij Amaryllis in beeld waren. Met 1.114 inwoners is ook echt contact gelegd. Daarmee was het bereik van het pilotteam 64 %. Dit resultaat ligt boven het landelijke gemiddelde en boven het bereik van de wijk- en dorpenteams. In 2023 was het landelijke gemiddelde bereik van huisbezoeken 46 % en van telefonische contactpogingen 59%.

Wethouder Hein Kuiken: “Er zijn zoveel mensen in beeld gekomen die ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van geldzaken dankzij deze Pilot Vroegsignalering. Dat is wat we wilden! Daarom zetten we deze pilot nu om naar een groter EropAf-team. Hiermee voorkomen we dat veel mensen in de schulden dreigen te raken”.

Contact met inwoner na signaal betalingsachterstand(en)

De leden van het pilotteam – vanaf 1 mei het EropAf-team – en de sociaal dorpenteams nemen eerst telefonisch contact op met de inwoner. Daarna doen ze twee pogingen voor een huisbezoek mocht er nog geen contact zijn geweest. Wanneer de inwoner niet thuis wordt aangetroffen, laat het pilotteam een flyer met informatie over de aanleiding van het huisbezoek achter. Ook staat het hulpaanbod in de flyer. Daarna wordt weer (geprobeerd) telefonisch, per e-mail of app contact met de inwoner opgenomen. Om contact te krijgen met de inwoner blijkt de inzet van ervaringsdeskundigen zeer helpend.

Succesvolle pilot Aanpak Vroegsignalering wordt voortgezet met EropAf-team