Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Tweede rapportage groepsondersteuning is bemoedigend

Groepsgerichte ondersteuning, werkt dat? Samen met NHL Stenden Hogeschool heeft Amaryllis eind 2022 een tweede onderzoek gedaan naar deze nieuwe werkwijze. We verklappen het alvast: ja, het werkt, al heeft de overgang wel tijd nodig.

Naast individuele ondersteuning richt Amaryllis zich sinds 2021 op ondersteuning in groepen. De afspraak met de gemeente is om hier steeds meer op over te gaan, waar nodig in combinatie met individuele ondersteuning.

Gedurende vier jaar houdt Amaryllis de resultaten bij en rapporteert jaarlijks aan de gemeente. Dit doen we samen met het lectoraat Sociale Kwaliteit van NHL Stenden Hogeschool. We kijken naar aantallen deelnemers en naar de ervaringen met de groepsgerichte ondersteuning. Na een eerste onderzoek in 2021 is het tweede onderzoek nu klaar.

 

Verhalen

De ervaringen zijn bemoedigend. Om een beeld te krijgen hebben studenten Social Work die stage lopen bij Amaryllis interviews afgenomen met deelnemers en met sociaal werkers. Al is het nog wennen en zoeken, de betrokkenen zijn overwegend positief. “Je staat er niet alleen voor, je krijgt steun van elkaar”, “De sfeer is erg gezellig” en “Ik raad deze groep iedereen aan!” zijn enkele reacties van deelnemers.

 

Lees de onderzoeksresultaten en vooral ook deze verhalen in de rapportage:

Rapportage Transformatie Basisondersteuning Amaryllis, van individueel naar collectief, Leeuwarden 2022

<strong>Tweede rapportage groepsondersteuning is bemoedigend</strong>