Vacature

Heb je interesse in een stage bij Amaryllis? Wij verwelkomen graag derde- en vierdejaarsstudenten mbo en hbo in onze leerbedrijven.

Vacatures staan hieronder vermeld per leerbedrijf, reageer bij interesse naar de in de vacature genoemde contactpersoon. Binnen Amaryllis zijn er meerdere leerbedrijven, waarbij je kunt kennismaken met verschillende werkonderdelen en teams. Je loopt stage binnen één leerbedrijf, maar als je dat leuk lijkt kun je ook een gecombineerde stage lopen.

Sociale wijkteams
Het sociale wijkteam is het eerste aanspreekpunt voor bewoners in de wijk die op één of meerdere leefgebieden hulp en ondersteuning nodig hebben. In de dorpen- en wijkteams wordt gewerkt aan het versterken van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) bewoners, het versterken van collectieve voorzieningen en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Als sociaal werker i.o. bij Amaryllis werk je in één van de wijkteams en zal je begeleid worden door een sociaal werker.

Stagevacature sociaal wijkteam

Jongerenwerk
Het Leerbedrijf Jongerenwerk (LeJo) is altijd op zoek naar enthousiaste stagiaires.
Ben je geïnteresseerd in de doelgroep jongeren? Wil jij in contact komen met de doelgroep? Wil jij een breed scala aan netwerkpartners leren kennen? En wil jij stagelopen in misschien wel het leukste leerbedrijf van de gemeente Leeuwarden?

Ontmoetingscentrum Jonge Ouders
Het OJO is een leerbedrijf voor Hbo en Mbo studenten waarin peer to peer centraal staat. Het OJO is een ontmoetingsplek voor (aanstaande) jonge ouders, die voor hun 24e levensjaar een kind hebben gekregen of nog krijgen. Het is een inloopplaats waar de (aanstaande) jonge  ouders terecht kunnen voor informatie en advies en voor antwoorden op hun vragen.

Jimmy’s
Jimmy’s is in Leeuwarden de online en fysieke plek waar alle jongeren tussen de 12 en 27 jaar terecht kunnen met hun vraag of idee. Als stagiaire faciliteer je Jimmy’s. Dat houdt in dat je samen met jongeren en andere stagiaires verantwoordelijk bent voor de inlopen. Je bent aanspreekpunt voor jongeren en helpt hun verder met hun vraag of idee.

Vrijwilligerswerk
Leerbedrijf Vrijwilligerswerk is een samenwerking van studenten vanuit vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, taal-en cultuurondersteuning en buurtbemiddeling.

Ontmoeten en Meedoen
Je bedenkt, organiseert en begeleidt groepsactiviteiten voor bewoners van Leeuwarden zodat hun maatschappelijke bijdrage en/of zelfredzaamheid versterkt wordt en individuele talenten worden ontwikkeld (Ontmoeten en Meedoen). Dit doe je vanuit de locaties voor Ontmoeten en Meedoen, waar je onder begeleiding van de activiteitenbegeleiders deelnemers begeleidt bij onder andere klussen in de wijk, creatieve activiteiten, tuinonderhoud, koken/horeca, metaal- en houtbewerking en meer. Je creëert een sfeer binnen de groep waarin de bewoners zich veilig voelen en worden gestimuleerd en gemotiveerd de eigen mogelijkheden te ontdekken en initiatieven te nemen. Je werkt nadrukkelijk en op aantoonbare wijze samen met de wijk- en dorpenteams en neemt ervaringen mee van de ene naar de andere.