Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Wat is het effect van groepsgerichte ondersteuning bij Amaryllis voor bewoners?

Wat is het effect van groepsgerichte ondersteuning bij Amaryllis voor bewoners? Samen met NHL Stenden Hogeschool heeft Amaryllis eind 2023 een derde onderzoek gedaan naar deze werkwijze.

Sinds 2021 richt Amaryllis zich op ondersteuning in groepen, waar nodig in combinatie met individuele ondersteuning.

Gedurende vier jaar houdt Amaryllis de resultaten bij en rapporteert jaarlijks aan de gemeente. Dit doen we samen met het lectoraat Sociale Kwaliteit van NHL Stenden Hogeschool. We kijken naar aantallen deelnemers en naar de ervaringen met de groepsgerichte ondersteuning.

Verhalen

De ervaringen zijn bemoedigend. Om een beeld te krijgen hebben studenten Social Work die stage lopen bij Amaryllis interviews afgenomen met deelnemers en met sociaal werkers. Veel inwoners zijn positief over deze werkwijze. Zo kunnen ze ervaringen met elkaar delen, contacten opdoen en kennis vergroten. De sfeer in de groepen wordt als erg prettig ervaren.

Lees het hele rapport hier: Rapportage Transformatie Basisondersteuning Amaryllis 2023

<strong>Wat is het effect van groepsgerichte ondersteuning bij Amaryllis voor bewoners?</strong>